PQ WIDE-MODE

Thông số kỹ thuật máy nén khí Hitachi 55/75kW

PQ wide mode máy nén khí Hitachi

Thông số kỹ thuật máy nén khí Hitachi 55/75kW biến tần
Lưu lượng gia tăng máy nén khí Hitachi