V-M combine

Thông số kỹ thuật máy nén khí Hitachi 55/75kW

Mô hình V-M combine Máy nén khí Hitachi

Lưu lượng gia tăng máy nén khí Hitachi
Cải tiến máy nén khí Hitachi